724 Lower Main Street, Wailuku, HI 96793 Phone: (808) 249-2229‎